Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ඔනම ගෙනුකෙනුකට පොඩි කොල්ලෙක් ගෙන් සෙපක් නොමිලෙ

Mar 7th, 2022 at 16:59   Local Events   Kuliyapitiya   489 views Reference: 2105

Location: Kuliyapitiya

Price: Free


ඔන්න ලස්සන 22 කොල්ලෙක් ගෙන් කවදවත් ලෙබිල නැ ති සෙපක් ඔයලට කර ගන්න තියන ඔනම දෙයක් කරනවා බොරුවක් නෙමෙ සල්ලි ගන්නෙ නැ විස්වාසය උපරිම ඔයලට අසා තියන් දෙ කරගන්න පුලුවන් කත කරන්න බොරු වයස් නෙමෙ ඔයල ඉන්න තෙනටමා එනවා 

Additional Details

Start date
2022/03/07
End date
2029/03/06
Event Address
Kuliyapitiya

Tags:

pasanal